51 29 64 45 - 031                               info@bcmtesting.com 
  • Slide-Tensile-02.png
  • Slide-Tensile.png
  • Main-SlideShow-01.png

شرکت صنعتی به چلیک متین

شرکت به چلیک متین(مهندسی سپاهان بهگزین سابق) با سابقه ای نزدیک به ربع قرن در ساخت دستگاههای آزمایشگاهی، دستگاه تست و کشش ،دستگاههای متنوعی با ظرفیتهای مختلف برای انجام تستهای کشش، فشار و خمش(یونیورسال)، جهت استفاده در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های کنترل کیفیت صنایع مختلف همچون فلزات، ریخته گری، گرافیت، پلاستیک، سیم و کابل، سرامیک، جوش، کاغذ و فویل، کامپوزیتها، چوب، لوله و اتصالات و ... تولید می کند.


 

معرفی به چلیک

مقالات به چلیک

خدمات به چلیک

پروژه های به چلیک

شرکت فنی مهندسی به چلیک

آون

Oven

در كشور ما نيز در سالهاي اخير باتوجه به گسترش شهرنشيني، افزايش ساختمان هاي بلند و تمايل صنعت ساختمان به استفاده از مصالح جديد با خطرپذيري‌‌هاي متفاوت از نظر حريق، توجه بيشتري به بحث ايمني حريق معطوف شده است و گسترش فعاليتهاي مختلف در اين زمينه را ضروري مي‌‌نمايد.

از جمله نيازهاي مقرراتي و تحقيقاتي در اين زمينه استانداردسازي روشهاي ارزيابي رفتار مصالح و فرآورده‌‌هاي ساختماني در برابر آتش مي‌‌باشد. به اين منظور لازم است تا استانداردهاي آزمونهاي آتش تدوين و در اختيار جامعه فني كشور قرار گيرد. اصولاً رفتار و عملكرد مصالح و فرآورده‌‌هاي ساختماني در برابر حريق در دو حوزة اصلي زير مورد آزمون قرار مي‌‌گيرد:

الف- عملكرد واكنش در برابر آتش:

مشخص كنندة ميزان مشاركت يك محصول در گسترش حريق مي‌‌باشد.

ب - عملكرد مقاومت در برابر آتش:

عبارت از توانايي يك محصول براي جلوگيري از گسترش آتش یا دود از منطقه حريق گسترش يافته به فضاهاي مجاور است و در صورت لزوم مي‌‌تواند شامل بررسي حفظ پايداري مكانيكي عضو ساختماني در برابر حريق نيز باشد.

در بين آزمونهاي واكنش در برابر آتش يكي از مهمترين آنها اندازه‌‌گيري ميزان رهايش گرما ناشي از سوختن يا اشتعال مصالح مي‌‌باشد. هر اندازه مصالحي بر اثر سوختن مقدار حرارت بيشتري آزاد (رها) نمايد، مشاركت بيشتري در گسترش حريق داشته و در نتيجه خطرناكتر خواهد بود. دستگاه گرماسنج مخروطي از دستگاههاي مهم براي اندازه‌‌گيري اين خاصيت است. اين دستگاه قادر به اندازه‌گيري خاصيت فوق به همراه خواص ديگري شامل افت جرمي فرآورده بر اثر سوختن، دانسيته دود ناشي از سوختن، و مقدار گازهاي CO/CO2 است. اين آزمون در مقياس كوچك انجام شده و از نظر تئوري بر اساس اصل "اكسيژن مصرف شده" طراحي شده است. طبق اصل اكسيژن مصرف شده مقدار رهايش گرما ناشي از سوختن يك ماده، مستقل از نوع ماده بوده و متناسب با مقدار اكسيژن مصرف شده مي‌‌باشد.

دستگاه تست شعله ساخت شرکت صنعتی به‌چلیک متین مطابق با استاندارد «واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی» به شماره 1-7271 و مرتفع کردن نیازهای آن استاندارد طراحی و تولید شده است.    

-         دستگاه تست شعله (واکنش فوم در برابر آتش) جهت آزمون سنجش احتراق فرآورده های پلی استایرن در برخورد مستقیم با شعله مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 4-7271 و استاندارد اروپا 2:2002-ENISO11925.

-         یکی از مهمترین آزمایشهایی که در مورد مصالح و فرآورده‌‌هاي ساختماني ساخته شده از فرآورده‌‌هاي پلی استایرن و پلی یورتان باید مورد توجه قرار گیرد، ارزيابي رفتار آنها در برابر شعله مستقیم آتش است. بر این اساس استانداردهای مختلفی همچون استاندارد ملی ایران به شماره 7271 و استاندارد اروپا 2:2002-ENISO11925 تدوین شده است. شرکت صنعتی به چلیک متین هم در راستای انجام این آزمون، دستگاه تست شعله مدل BC-F را بر طبق این استانداردها طراحی و تولید کرده است.

 

                   

اصفهان - شهرک صنعتی مورچه خورت

خیابان اول - شیخ بهائی سوم - پلاک 143

031-45642951   و   09125780765

دورنگار: 45642952-031

info@bcmtesting.com