51 29 64 45 - 031                               info@bcmtesting.com 

دستگاه تست سایش لاستیک

دستگاه تست سایش 

دستگاه تست سایش

دستگاه تست سایش جهت اندازه گیری مقاومت سایشی لاستیک (لاستیک های ترموست (Thermost rubbers) و الاستومرهای ترموپلاستیک (Thermoplastic elastomers)) براساس استانداردهای DIN53516 و ISO4649 طراحی و ساخته شده است. مقاومت سایشی لاستیک با حرکت یک قطعه استوانه ای به قطر 16 میلی متر و ضخامت 6 تا 16 میلی متر بر روی یک کاغذ سمباده ای که بر روی یک غلتک متحرک پیچیده شده است، اندازه گیری می شود. سپس میزان تلفات حجمی لاستیک برحسب میلی متر مکعب یا شاخص مقاومت سایشی برحسب درصد بیان می گردد. مقادیر تلفات حجمی پایین بیانگر مقاومت سایشی بهتر است در حالیکه مقادیر کمتر شاخص مقاومت سایشی (Abrasion resistance index) بیانگر مقاومت سایشی ضعیف‌تر است.    

روش انجام آزمایش:

نمونه مورد نظر که بر طبق ابعاد استاندارد (قطعه استوانه ای به قطر 16 میلی‌متر و ضخامت 6-16 میلی‌متر) آماده سازی شده است وزن گرفته می‌شود. سپس بر روی نگهدارنده‌ی نمونه در دستگاه قرار می‌گیرد. با چرخش استوانه و نگهدارنده، نمونه بر روی صفحه سمباده‌ای در مسافت های 20 متری و 40 متری حرکت می کند و تحت سایش قرار می‌گیرد. درصد تغییر وزن نمونه قبل و بعد از آزمون به عنوان ضرب در دانسیته نمونه به عنوان درصد سایش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

                   

اصفهان - شهرک صنعتی مورچه خورت

خیابان اول - شیخ بهائی سوم - پلاک 143

031-45642951   و   09125780765

دورنگار: 45642952-031

info@bcmtesting.com